รายละเอียดหนังสือ
the art of boss baby vanessa lopes
ผู้แต่ง : vanessa lopes
สำนักพิมพ์ : raoul goff
หมวด : text d02 textbook department แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก
หมู่ : 741.6 v-t แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก
เลขเรียกหนังสือ : 741.6 v-t
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: china
ปีที่พิมพ์: 2017
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 2750
เลข ISBN: 9781785654909
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 23 มิถุนายน 2565
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1034893ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***