รายละเอียดหนังสือ
การเขียนโปรแกรมด้วย java
ผู้แต่ง : ธีรวัฒน์ ประกอบผล
สำนักพิมพ์ : รีไวว่า
หมวด : g01/2565 แผนกคอมพิวเตอร์
หมู่ : 005 ธ37ก แผนกคอมพิวเตอร์
เลขเรียกหนังสือ : 005 ธ37ก
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2565
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 279
เลข ISBN: 9786162626999
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 14 กันยายน 2565
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1039269ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***