รายละเอียดหนังสือ
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ผู้แต่ง : มานิจ
สำนักพิมพ์ : โอเดียนสโตร์
หมวด : 640 แผนกอาหาร ห้องสมุด
หมู่ : 642.6 ม25 ฉ3 แผนกอาหาร
เลขเรียกหนังสือ : 642.6 ม25 ฉ3
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2552
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 140
เลข ISBN: 9789749986820
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 15 พฤศจิกายน 2565
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1040413ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***