รายละเอียดหนังสือ
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
ผู้แต่ง : Robin Bade, Michael Parkin
สำนักพิมพ์ : บริษัท เพียร์สัน เอ็ดดูเตคชั่น อินโดไชน่า จำกัด
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 338.5 บ54 ฉ.2 หนังสือรวมห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 338.5 บ54 ฉ.2
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2550
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 295
เลข ISBN: 9789747513318
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 02 พฤษภาคม 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1041667ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***