รายละเอียดหนังสือ
สร้างแอนิเมชั่น ด้วย FlashCS4
ผู้แต่ง : บุญญาดา ช้อนขุนทด
สำนักพิมพ์ : บริษัท โปรวิชั่น จำกัด
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 006.696 บ43 ฉ.1 หนังสือรวมห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 006.696 บ43 ฉ.1
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2552
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 179
เลข ISBN: 9789749742945
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 02 พฤษภาคม 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1040012ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***