รายละเอียดหนังสือ
ครบทุกเรื่อง :Windows Vista & Office 2007
ผู้แต่ง : สุธีร์ นวกุล
สำนักพิมพ์ : บริษัท วี.พริ้นท์(1991)จำกัด
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 005.5 ส44 หนังสือรวมห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 005.5 ส44
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2551
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 199
เลข ISBN: 9789742126445
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 02 พฤษภาคม 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1041665ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***