รายละเอียดหนังสือ
คำโคตรคม
ผู้แต่ง : ธีร์รัตน์ เอี่ยมตระกูล่
สำนักพิมพ์ : คลื่นอักษร
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 808.882 K-ค หนังสือรวมห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 808.882 K-ค
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2556
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 155
เลข ISBN: 9786167410685
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 02 พฤษภาคม 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1041664ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***