รายละเอียดหนังสือ
วรรณกรรมตกสระ
ผู้แต่ง : ภาณุ ตรัยเวช
สำนักพิมพ์ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 895.9130 ภ24 หนังสือรวมห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 895.9130 ภ24
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2548
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 110
เลข ISBN: 9749908430
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 02 พฤษภาคม 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1041662ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***