รายละเอียดหนังสือ
นครนิรนาม
ผู้แต่ง : ม้อยุ่งมุ้ย
สำนักพิมพ์ : เอส.พี. พริ้นติ้ง กรุ๊ป
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : นว ม19 ล.2 หนังสือรวมห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : นว ม19 ล.2
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: -
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 190
เลข ISBN: 130758
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 02 พฤษภาคม 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1041660ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***