รายละเอียดหนังสือ
น้ำพริกล้านนา
ผู้แต่ง : ฉลาดชาย รมิตานนท์
สำนักพิมพ์ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : อ. 641.5 ฉ17 ฉ.3 หนังสือรวมห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : อ. 641.5 ฉ17 ฉ.3
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2545
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 250
เลข ISBN: 9743870067
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 02 พฤษภาคม 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1041659ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***