รายละเอียดหนังสือ
เทพเจ้าแห่งการบริหาร
ผู้แต่ง : ชาร์ล แฮนดี้
สำนักพิมพ์ : นำอักษรการพิมพ์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 658.4012 ช114 ฉ.1 หนังสือรวมห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 658.4012 ช114 ฉ.1
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2550
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 200
เลข ISBN: 9789748535691
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 02 พฤษภาคม 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1041656ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***