รายละเอียดหนังสือ
การพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย
ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พิมพ์ดี จำกัด
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 391.042 ส691ร หนังสือรวมห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 391.042 ส691ร
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2544
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 9748845052
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 02 พฤษภาคม 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1041655ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***