รายละเอียดหนังสือ
พรรณไม้ถิ่นเดียว:การอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์
ผู้แต่ง : ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น
สำนักพิมพ์ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์พินิจ การพิมพ์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 635.9 ป36 หนังสือรวมห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 635.9 ป36
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2551
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 150
เลข ISBN: 9749534427
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 02 พฤษภาคม 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1041654ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***