รายละเอียดหนังสือ
เทคนิคและประสบการณ์งานวิจัยทางการศึกษา
ผู้แต่ง : ศ.ดร.สุชาติ โสมประยูร
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว)จำกัด
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 001.42 ส42ท ฉ.1 หนังสือรวมห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 001.42 ส42ท ฉ.1
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2547
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 120
เลข ISBN: 9744421843
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 03 พฤษภาคม 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1041681ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***