รายละเอียดหนังสือ
สารานุกรมวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
ผู้แต่ง : คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักพิมพ์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 039.95911 ค14สล.2ฉ.2 หนังสือรวมห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 039.95911 ค14สล.2ฉ.2
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2539
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 75
เลข ISBN: 9746327283
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 03 พฤษภาคม 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1041680ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***