รายละเอียดหนังสือ
พระมหากษัตริย์ไทย:กรุงรัตนโกสินทร์
ผู้แต่ง : ทัสนี พูลผล
สำนักพิมพ์ : บริษัท วัน ซิกซ์ตี้ เอท จำกัด
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 920 ท118พ หนังสือรวมห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 920 ท118พ
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: นนทบุรี
ปีที่พิมพ์: 2558
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 220
เลข ISBN: 9786169228035
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 03 พฤษภาคม 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1041677ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***