รายละเอียดหนังสือ
เขียนแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมด้วย AutoCAD 2006
ผู้แต่ง : รศ.อินทรชิต หอวิจิตร
สำนักพิมพ์ : บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 005.369 พ115 ฉ.1 หนังสือรวมห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 005.369 พ115 ฉ.1
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2537
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 199
เลข ISBN: 9789744892850
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 03 พฤษภาคม 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1041704ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***