รายละเอียดหนังสือ
ผีเสื้อและสายรุ้ง
ผู้แต่ง : ญิบ พันจันทร์
สำนักพิมพ์ : กองส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : ยว ญ35 หนังสือรวมห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : ยว ญ35
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2548
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 9742861315
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 03 พฤษภาคม 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1041703ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***