รายละเอียดหนังสือ
เมื่อฉันลงมือปลูกต้นไม้
ผู้แต่ง : สมใจ สมคิด
สำนักพิมพ์ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : ยว ส16 หนังสือรวมห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : ยว ส16
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2553
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 165
เลข ISBN: 9786160403981
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 03 พฤษภาคม 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1041702ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***