รายละเอียดหนังสือ
มารยาทงาม
ผู้แต่ง : ยอดกมล
สำนักพิมพ์ : อำนวยสาส์น การพิมพ์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 395 ย19ม หนังสือรวมห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 395 ย19ม
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2539
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 25
เลข ISBN: 124677
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 03 พฤษภาคม 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1041699ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***