รายละเอียดหนังสือ
สักวันหนึ่งดอกไม้จะบาน
ผู้แต่ง : รุ่งมณี เมฆโสภณ
สำนักพิมพ์ : บ้านพระอาทิตย์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : รส ร42 หนังสือรวมห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : รส ร42
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2544
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 185
เลข ISBN: 9749002237
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 03 พฤษภาคม 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1041697ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***