รายละเอียดหนังสือ
รวมเรื่องสั้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ผู้แต่ง : สุมาลี โฆษิตนิธิกุล
สำนักพิมพ์ : หจก.บี.บี.การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : รส ส46 ฉ.2 หนังสือรวมห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : รส ส46 ฉ.2
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2543
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 80
เลข ISBN: 114394
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 03 พฤษภาคม 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1041696ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***