รายละเอียดหนังสือ
การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวและโรงแรมอย่างยั่งยืน
ผู้แต่ง : ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
สำนักพิมพ์ : จุฬาลงกรณ์
หมวด : ้h01/2566 แผนกการท่องเที่ยว
หมู่ : 338.4791 ช112ก แผนกการท่องเที่ยว
เลขเรียกหนังสือ : 338.4791 ช112ก
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2565
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 370
เลข ISBN: 9789740341116
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 20 มิถุนายน 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1041784ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***