รายละเอียดหนังสือ
chinese english dictionary
ผู้แต่ง : li dong
สำนักพิมพ์ : tuttle
หมวด : p001/2566 รวมร้านโปรเกรส บุ๊ค
หมู่ : 495.132 l-c รวมร้านโปรเกรส บุ๊ค
เลขเรียกหนังสือ : 495.132 l-c
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: singapore
ปีที่พิมพ์: 2009
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 650
เลข ISBN: 9780804845793
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 24 กรกฏาคม 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1042252ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***