รายละเอียดหนังสือ
พัฒนา iot แพลตฟอร์ม arduino ด้วย esp32
ผู้แต่ง : ภาสกร พาเจริญ
สำนักพิมพ์ : โปรวิชั่น
หมวด : p001/2566 รวมร้านโปรเกรส บุ๊ค
หมู่ : 629.895 428พ รวมร้านโปรเกรส บุ๊ค
เลขเรียกหนังสือ : 629.895 428พ
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2565
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 385
เลข ISBN: 9786162048104
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 15 สิงหาคม 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1042445ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***