รายละเอียดหนังสือ
การเขียนโปรแกรมด้วย python ฉบับพื้นฐาน
ผู้แต่ง : บัญชา ปะสีละเตสัง
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
หมวด : p001/2566 รวมร้านโปรเกรส บุ๊ค
หมู่ : 005.133บ13ก รวมร้านโปรเกรส บุ๊ค
เลขเรียกหนังสือ : 005.133บ13ก
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2565
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 340
เลข ISBN: 9786160845156
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 15 สิงหาคม 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1042448ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***