รายละเอียดหนังสือ
ไม่ยาก ถ้าอยากชนะ
ผู้แต่ง : ศรชัย จาติกวนิช
สำนักพิมพ์ : แมคกรอ ฮิล
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 650.1c-ม รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 650.1c-ม
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2552
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 165
เลข ISBN: 9780071626163
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 06 ธันวาคม 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1043791ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***