รายละเอียดหนังสือ
นางสาวโต๊ะโต๊ะ
ผู้แต่ง : ผุสดี
สำนักพิมพ์ : ผีเสื้อ
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 808.6683ท54 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 808.6683ท54
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2545
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 298
เลข ISBN: 9741402155
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 06 ธันวาคม 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1043792ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***