รายละเอียดหนังสือ
คำพังเพยและคำอุปมาอุปไมย
ผู้แต่ง : อุทัย ไชยานนท์
สำนักพิมพ์ : น้ำฝน
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 398.995911 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 398.995911
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2541
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 80
เลข ISBN: 9747274302
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 07 ธันวาคม 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1043794ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***