รายละเอียดหนังสือ
ราชบุรี
ผู้แต่ง : ยอดแต้ว อักษรา
สำนักพิมพ์ : แสงแดด
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 915.9326 ย19 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 915.9326 ย19
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2545
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 150
เลข ISBN: 9747590255
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 07 ธันวาคม 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1043795ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***