รายละเอียดหนังสือ
หมอวิทยาพาเที่ยว
ผู้แต่ง : วิทยา นาควัชระ
สำนักพิมพ์ : good books
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 910.41ว34 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 910.41ว34
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2545
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 235
เลข ISBN: 9742725071
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 07 ธันวาคม 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1043800ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***