รายละเอียดหนังสือ
สุดยอดผู้นำ
ผู้แต่ง : ๋John h zenger
สำนักพิมพ์ : แมคหรอ ฮิล
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 658.4092ซ65 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 658.4092ซ65
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2549
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 120
เลข ISBN: 974930795x
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 07 ธันวาคม 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1043802ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***