รายละเอียดหนังสือ
สุดยอดนวัตกรรมไทย
ผู้แต่ง : นวัตกรรม
สำนักพิมพ์ : นวัตกรรม
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 608.7593ส215ส รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 608.7593ส215ส
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2548
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 180
เลข ISBN: 9712298084
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 07 ธันวาคม 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1043803ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***