รายละเอียดหนังสือ
เทคนิคการถ่ายภาพ
ผู้แต่ง : วรวุฒิ วีระชิงไชย
สำนักพิมพ์ : ครีเอทคอมจำกัด
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 346.0434ผ94 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 346.0434ผ94,770ส47
เลขผู้แต่ง: 770ส47
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สุราดช วงศ์สินหลัง
สถานที่พิมพ์: ปทุมธานี
ปีที่พิมพ์: 2542
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: เล่มเล็ก
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 170
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 07 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***