รายละเอียดหนังสือ
นกในเมืองไทย
ผู้แต่ง : โอภาส ขอบเขต
สำนักพิมพ์ : สารคดี
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : อ 598 อ 86
เลขเรียกหนังสือ : อ 598 อ 86
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2541
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 380
เลข ISBN: 9748211703
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 07 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***