รายละเอียดหนังสือ
ประมวลพระราชดำริช
ผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : อ 808.89928 ส215
เลขเรียกหนังสือ : อ 808.89928 ส215
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2541
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 07 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***