รายละเอียดหนังสือ
VThai egetarian cooking
ผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ : sangdad
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : R 641.59
เลขเรียกหนังสือ : R 641.59
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2551
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 790
เลข ISBN: 9789740589341
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 07 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***