รายละเอียดหนังสือ
ลูฏปัดในอดีต-ปัจจุบัน
ผู้แต่ง : พรชัย สุจิตต์
สำนักพิมพ์ : เมืองโบราณ
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 745.582 พ 17
เลขเรียกหนังสือ : 745.582 พ 17
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2556
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 170
เลข ISBN: 9789747385737
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 07 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***