รายละเอียดหนังสือ
ของน่าใช้จากผ้าต่อ
ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการประดิดประดอย
สำนักพิมพ์ :
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 746.4 ป17
เลขเรียกหนังสือ : 746.4 ป17
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2554
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 60
เลข ISBN: 9786165300698
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 07 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***