รายละเอียดหนังสือ
พื้นฐานการปรากฎบนเว็ป
ผู้แต่ง : กิตติ ภักดีวัฒนะกุล
สำนักพิมพ์ : เคทีพี
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 006.7 พ37 ฉ.1 หนังสือรวมห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 006.7 พ37 ฉ.1
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2551
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 285
เลข ISBN: 9789740693611
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 07 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***