รายละเอียดหนังสือ
นิทรรศการวิตรกรรมร่วมสมัย
ผู้แต่ง : เมธ์วดี นวพันธ์
สำนักพิมพ์ : ชิว เนชั่นเนล
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 750.06 บ17
เลขเรียกหนังสือ : 750.06 บ17
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2546
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 07 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***