รายละเอียดหนังสือ
เครื่องคื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ผู้แต่ง : กนกศิริ
สำนักพิมพ์ : ณ ดา
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 641.34 ก15
เลขเรียกหนังสือ : 641.34 ก15
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์:
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 145
เลข ISBN: 9786119005044
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 11 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***