รายละเอียดหนังสือ
การสื่อสารอย่างมีปีะสิทธิภาพ
ผู้แต่ง : แกร์รี ครานซ์
สำนักพิมพ์ : ยูเรก้า
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 658.45ค27
เลขเรียกหนังสือ : 658.45ค27
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2551
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 150
เลข ISBN: 9789740533146
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 11 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***