รายละเอียดหนังสือ
ตุ๊กตาแขวนแฟนซี
ผู้แต่ง : ปริดา เหตระกูล
สำนักพิมพ์ : แม่บ้านจำกัด
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 646.21ต41
เลขเรียกหนังสือ : 646.21ต41
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2552
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 60
เลข ISBN: 9786115300020
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 11 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***