รายละเอียดหนังสือ
เอกลักษณ์ไทย
ผู้แต่ง : กฤชกร เพชรนอก
สำนักพิมพ์ : พี เอ็น เค แอนด์ สกายพริ้นติ้ง
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 306.0959 ก912
เลขเรียกหนังสือ : 306.0959 ก912
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2553
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 95
เลข ISBN: 9789743898518
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 11 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***