รายละเอียดหนังสือ
การบัญชีต้นทุน
ผู้แต่ง : เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ
สำนักพิมพ์ : โชคาเจริญมาร์เก็ตติ้ง
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 657.42 พ63
เลขเรียกหนังสือ : 657.42 พ63
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2549
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 288
เลข ISBN: 9749437578
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 11 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***