รายละเอียดหนังสือ
the complete book
ผู้แต่ง : sara perry
สำนักพิมพ์ : chonicle book
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 641.86
เลขเรียกหนังสือ : 641.86
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: san francisco
ปีที่พิมพ์: 2535
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 450
เลข ISBN: 0877018200
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 11 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***