รายละเอียดหนังสือ
เกาหลีเล่มเดียวรู้เรื่อง
ผู้แต่ง : ธญัญ์พิศา จันทร์ธนะกุล
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 951.98813ก
เลขเรียกหนังสือ : 951.98813ก
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2565
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 245
เลข ISBN: 9786161829643
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 11 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***