รายละเอียดหนังสือ
การปิดการขาย
ผู้แต่ง : พีระพงษ์ กิตติเวชโภดาวัฒน์
สำนักพิมพ์ : Be Bright Books
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 658.812น11
เลขเรียกหนังสือ : 658.812น11
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2547
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 9749152859
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 11 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***