รายละเอียดหนังสือ
ปากคำประวัติศาสตร์
ผู้แต่ง : เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
สำนักพิมพ์ : สามัญชน
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 320.9593ส.51
เลขเรียกหนังสือ : 320.9593ส.51
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2540
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 145
เลข ISBN: 9747682427
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 11 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***